Hata
  • XML Parsing Error at 1:123. Error 9: Invalid character

Hakk?m?zda


Hakk?m?zdaHazine Dekorasyon, ?stanbul Dolapdere'de 1968 y?l?ndan gnmze ah?ap ve dekorasyon alan?nda faaliyet gstermektedir. Hazine Dekorasyon, nce Karakurum Sokak daha sonra Ka?kaval Sokak'ta al??malar?n? devam ettirdi. ?imdi ise A?aderesi Sokak'ta i ve d?? dekorasyon, ah?ap i?ili?i alan?nda sa?lam, kaliteli, estetik tasar?mlarla faaliyetini srdrmektedir.

Hazine Dekorasyon, faaliyete ba?lad???m?z y?llarda kullan?lan basit alet ve makinalarla retim yap?ld??? dnemlerden modern alet ve makinalar?n kullan?ld??? gnmze kadar btn bu geli?melerin verdi?i tecrbe ile retim yapmaktad?r. M?terilerimizin istekleri do?rultusunda hayallerindeki mekn? olu?turmak, onlar?n rahat ve estetik grnml i ve d?? meknlarda ah?ab?n vermi? oldu?u konforu en ?ekilde sunmaktad?r.

Kap?, pencere, kiri?, konsol, stun ba?l???, tavan gibi mimari gelerde kullan?lan ah?ap dekorasyon rnlerinin retiminin yan? s?ra masa, sandalye, dolap, sehpa, TV sehpas?, vs... gibi kullan?m e?yas? da retmektedir.

Ayr?ca ah?ap d?? cephe kaplamalar? ile tabiat?n tm renklerini, do?all???n? ve s?cakl???n? yap?lara yans?tan d?? dekorasyon alan?nda da hizmet vermektedir. Eskimi?, zarar grm? k?k, villa, malikane ve tm ah?ap yap?lar?n a?a i?ili?inin tamir, restorasyon ve dekorasyon hizmetlerini vermektedir.

niversiteler, dersaneler, okullar, e?itim kurumlar?, tip merkezleri, hastaneler, eczaneler, ma?aza vitrin ve reyonlar?, standlar, vak?flar, dernekler, lokaller, oteller, resepsiyon, lobiler, localar, bar cafe & restoranlar, mutfak, yemek odas?, oturma gruplar?, dolaplar, masalar, sandalyeler, sehpalar, ah?ap kap? ve pencereler k?saca ah?ab?n kullan?ld??? her trl dekorasyon i?ini yapmaktay?z.

retimimiz tamamen sipari? zerine olup haz?r rn veya rn grubu retmemektedir. Bizimle ileti?ime geip konu hakk?nda daha fazla bilgi edinebilirsiniz ve sipari? verebilirsiniz. ?leti?im iin t?klay?n?z.